Sandmoen Gasfyldeanlæg

Nærenergi A/S skal levere nyt gasfyldeanlæg til Sandmoen i Norge. Projektet giver kommunen en robust løsning til tankning af gasbusser – og sparer transportomkostninger for 1,5 mio. norske kroner årligt.

”Vi er ret stolte af, at vores passion for optimering, samarbejde og lokal tilpasning af løsninger i dette tilfælde har medført en så markant sidegevinst”, siger administrerende direktør Jacob Himmelstrup fra Nærenergi A/S i Stenløse.

Effektiv kompressor blev afgørende

Ekstra-gevinsten hentes især ved en bedre udnyttelse af gasdistributionen. I Norge bruger man i stor stil gas til busser, men man har ikke et omfattende naturgasnet, sådan som vi kender det i Danmark. Derfor leveres gassen til fyldeanlæggene i beholdere, såkaldte flak, under tryk på 250 bar. Disse køres ud til anlæggene, hvor der tankes om. Men normalt kan anlæggene kun tømme beholderne indtil 40 bar – og der bliver derfor en ”rest” gas tilbage i beholderen, altså en returlast, som kører med tilbage til gasleverandøren.
I Nærenergis anlæg kan kompressoren tage trykket i gasbeholderen helt ned på 10 bar. Beholderen udnyttes derfor næsten fuldt ud, og det sparer transport – og dermed omkostninger. I dette tilfælde svarende til omkring 1,5 millioner norske kroner årligt.

Kæmpe uudnyttet dansk potentiale

På baggrund af dette kan nordmændene undre sig over, at Danmark ikke i højere grad udnytter det relativt fintmaskede naturgasnet til transport – og satser mere på at udskifte dieselkøretøjer med gasdrevne.
I en dansk kommune ville transportomkostninger i forhold til gastilførslen til fyldeanlæg ikke være det store problem – anlæggene kan relativt let tilsluttes naturgasnettet, sådan som det er tilfældet med de fyldestationer, der allerede findes i bl.a. Kastrup, Sønderborg og Gladsaxe. Her kunne diskussionen i stedet handle meget mere om, hvilken type gas, man ville fylde på busserne – biogas eller naturgas.

”Vi undrer os bare – alt imens vi ser stadig flere busser og lastvogne i Sverige og Norge, der kører rundt på miljøvenlig biogas og naturgas”, lyder det fra Jacob Himmelstrup.

Robust design til skandinaviske forhold

Vinderprojektet er en stor udgave af Nærenergis NORDKAP™-fyldeanlæg. Det er kompakte, ekstremt robuste anlæg designet til skandinaviske forhold. De byder på et gennemtænkt indendørs arbejdsmiljø med bl.a. varme og en god arbejdshøjde for serviceteknikerne, der skal kontrollere og vedligeholde anlægget. Med NORDKAP-anlægget kan Sør Trøndelag Fylkeskommune til sommer tage et optimalt og effektivt anlæg i brug, der passer til alle skandinaviske klimaforhold, arbejdsmiljøstandarder – og lovkrav.