Miljøvenlig transport med flydende biogas

Flydende naturgas kaldes Liquified Natural Gas (LNG) hvor flydende biometan fra biogas kaldes Liquified Biogas (LBG).
Fyldestationer hvor man både kan tanke flydende og komprimeret gas kaldes Liquified Compressed Biogas (LCBG).

Fyldestationer designes og konstrueres i henhold til DS/EN16923 (CBG-stationer) og DS/EN16924 (LBG).

NORDKAP

NORDKAP Konceptet

  • Hård mekanik i en ”blød” skal.  
  • Designet til det skandinaviske vejr 
  • Transportabel, og kan nemt flyttes til ny placering. 
IMG_20181004_163813

Flydende Biogas (LBG)

  • Fyldeflow op til 4000kg/time
  • Typisk fyldetid – 4 minutter per lastbil
  • Ligevægtstryk 8-10 bar
  • Tankstørrelse fra 20-200 m3
CNG-CBG

Fyldestationer med flydende- og komprimeret biogas (LCBG) 

  • Op til 700 Nm3/time (CBG)
  • Hurtigfyldning af renovationsbiler, lastbiler, busser og biler
  • Temperaturkompenseret fyldning jf. DS/EN16923