Biogas til transport

Miljøvenlig transport med komprimeret biometan og naturgas

Biogas er en oplagt erstatning for fossile brændstoffer i transportsektoren. En stor fordel er at biogas kan erstatte diesel eller benzin i en forbrændingsmotor, dette betyder kendt motorteknologi, fleksibilitet ved hurtig optankning samt lang rækkevidde hvor f.eks. EL-drevne køretøjer udfordres.

Køretøjer til komprimeret biogas er en god miljømæssig erstatning for dieselkøretøjer. Eksempelvis sparer en enkelt biogasbus(CBG) samfundet for 94-114 ton CO2 pr år og en biogaslastbil(CBG) 53-64 ton per lastbil. Kilde: Damvad rapport udarbejdet for Nature Energy 2018

regaco leverer

regaco leverer komplette fyldestationer i henhold til nye lovgivning på området. Dette sikrer en sikker fyldestation med lang levetid. regacos fyldestationer leveres i et Nordkap hus hvor alt er præinstalleret og klargjort før afsendelse til opstillingsstedet. Fylderampen skræddersys efter  behov.

Fyldestationer designes og konstrueres i henhold til DS/EN16923 (CBG-stationer) og DS/EN16924 (LBG).

NORDKAP konceptet

regacos Nordkap koncept er hård mekanik i en blød skal. Denne skal består af at flytbart isoleret hus, hvori komplette anlæg kan præfabrikeres og flyttes ud til opstillingsstedet. Dette sikrer en gennemprøvet løsning fra produktionen hvilket resulterer i en succesfuld indkøring af anlægget samt et minimum af montagetid på installationsstedet.

CNG – Compressed Natural Gas: dette er komprimeret naturgas, som er et fossilt brændstof, dette kan anvendes som et overgangsbrændstof i takt med at biogas produktionen etableres for at kunde dække energiforbruget. Sammenlignet med diesel er CO2 udledning markant mindre idet naturgas ikke er kulstof tungt som olie. Dette resulter i en CO2 besparelse på 30% samt en markant reduktion i partikelforurening og NOx emission.

 CBG – Compressed Bio Gas: Komprimeret biogas er udvundet af affald såsom madaffald, gylle og andre organiske kilder. Kort sagt, alt der kan rådne. Biogassen kan efter opgradering anvendes som en direkte erstatning af den fossile naturgas, da den kemisk har samme egenskaber. Ved brug af biogas til transport sammenlignet med diesel har biogassen en CO2 reduktion på hele 179%. En CBG station eller bil indikerer således at brændstoffet er komprimeret biogas typisk ved 200bars overtryk.

 LNG – Liquid Natural Gas: Flydende naturgas.

 LBG – Liquid Bio Gas: Flydende biogas, som ved flydende naturgas fortættes biogassen til en grøn flydende gas. Gassen er kølet og tryksat og derved skifter fase til flydende metan. Fordelen ved dette er at energitætheden pr. volumen øges markant, og derved kan store energimængder lagres uden at optage meget tankvolumen. Dette er specielt relevant for lastbiler på lange træk og på skibe.

 LCBG – Liquid / Compressed Biogas: Fyldestation hvor begge gasvariationer forekommer, dvs. her kan tankes både flydende eller komprimeret gas.

370x200px_NordKap 2020

NORDKAP Konceptet

 • Hård mekanik i en ”blød” skal.  
 • Designet til det skandinaviske vejr 
 • Transportabel, og kan nemt flyttes til ny placering. 
IMG_20181004_163813

Flydende Biogas (LBG/LNG)

 • Fyldestationer til flydende biogas/Naturgas 
 • Lagertanke til Flydende Biogas/Naturgas 
 • Læs mere her.
CNG-CBG

Komprimeret Biogas til tung transport

 • Hurtig- og Langsomfyldning af busser, lastbiler og renovationskøretøjer
 • Komplette systemer med fylderampe, gasbank, dispenser mv.
IMG_20190206_111116-(1)

Komprimeret Biogas til Renovationskøretøjer

 • Komprimeret biogas til fyldning af renovationskøretøjer.
 • Hurtig og langsomfyldning.
gaskompressor

Gaskompressor

 • Biogasboostere til Gasnet 4-350barG 
 • Kompressoranlæg til Opgraderingsanlæg 0-350bar 
 • Læs mere her.