Naerenergi fyldeanlaeg 90 busser Sandmoen Trondheim

Sandmoen Trondheim – 90 CBG busser

regaco leverede i sommeren 2019 et nyt biogasfyldeanlæg til Sandmoen i Trondheim, Norge. Projektet giver kommunen en robust løsning til tankning af biogasbusser – og sparer transportomkostninger for 1,5 mio. norske kroner årligt.

 

”Vi er ret stolte af, at vores passion for optimering, samarbejde og lokal tilpasning af løsninger i dette tilfælde har medført en så markant sidegevinst”, siger administrerende direktør Jacob Himmelstrup fra regaco i Søborg.

Effektiv kompressor blev afgørende

Ekstragevinsten hentes især ved en bedre udnyttelse af gasdistributionen. I Norge bruger man i stor stil biogas til busser, men man har ikke et omfattende naturgasnet, sådan som vi kender det i Danmark. Derfor leveres gassen til fyldeanlæggene i beholdere, såkaldte flak, under tryk på 250 bar. Disse køres ud til anlæggene, hvor der tankes om fra flak til busser. Men normalt kan anlæggene kun tømme beholderne ned til ca. 40 bar – og der bliver derfor en ”rest” gas tilbage i beholderen, altså en returlast, som kører med tilbage til gasleverandøren.

I regacos anlæg kan kompressoren tage trykket i gasbeholderen helt ned til 10 bar. Beholderen udnyttes derfor næsten fuldt ud, og det sparer transport – og dermed omkostninger. I dette tilfælde svarende til omkring 1,5 millioner norske kroner årligt.

Kæmpe uudnyttet dansk potentiale

På baggrund af dette kan nordmændene undre sig over, at Danmark ikke i højere grad udnytter det relativt fintmaskede naturgasnet til transport – og satser mere på at udskifte dieselkøretøjer med gasdrevne.

I en dansk kommune ville transportomkostninger i forhold til gastilførslen til fyldeanlæg ikke være det store problem – anlæggene kan relativt let tilsluttes naturgasnettet, sådan som det er tilfældet med de fyldestationer, der allerede findes i bl.a. Ålborg, Hadsund, Brønderslev, Esbjerg og Vejle. Her kunne diskussionen i stedet handle meget mere om, hvilken type gas man ville fylde på busserne – biogas eller naturgas.

”Vi undrer os bare – alt imens vi ser stadig flere busser og lastvogne i Sverige og Norge, der kører rundt på miljøvenlig biogas og naturgas”, lyder det fra Jacob Himmelstrup.

Robust design til skandinaviske forhold

Vinderprojektet er en stor udgave af regacos NORDKAP™-fyldeanlæg. Det er kompakte, ekstremt robuste anlæg designet til skandinaviske forhold. De byder på et gennemtænkt indendørs arbejdsmiljø med bl.a. varme og en god arbejdshøjde for serviceteknikerne, der skal kontrollere og vedligeholde anlægget.

Med NORDKAP-anlægget har Sør Trøndelag Fylkeskommune nu et optimalt og effektivt anlæg, der passer til alle skandinaviske klimaforhold og arbejdsmiljøstandarder – og naturligvis opfylder alle gældende internationale standarder og lokale lovkrav.

Naerenergi 250 bar flak Sandmoen Trondheim Norge
Naerenergi NORDKAP Maxi fyldestation Sandmoen Norge
FAKTABOKS
Kunde Sandmoen
Geografisk placeringTrondheim, Norge
ForretningsområdeRegional busdrift
Antal køretøjer90 biogasbusser
AnlægstypeFlak og booster-kompressorer 2 x 100 %
FyldningstypeLangsomfyldning til tankning om natten
NORDKAP-kompressorhusNORDKAP Maxi
Særlige forholdTømning af flak ned til 10 bar
Serviceaftale-
Presseregaco skal levere tankanlæg til 90 biogasbusser i Trondheim

Ring på +45 3322 4502 og hør mere om biogas til transport

Bemærk: Denne artikel er udgivet i november 2018 og opdateret i november 2020.