Naerenergi tankstation fylder HZI biogascontainere

Tankstation fra regaco fylder biogas i HZI-gascontainere

I Jönköping har Hitachi Zosen Inova AG købt infrastrukturen til biogasproduktion og ‑distribution af kommune og region. Det har resulteret i et helt nyt biogasanlæg og en mere kommerciel og avanceret produktion af biogas fra grønt affald. En stor tankstation fylder den opgraderede, CO2-neutrale biogas over på biogastrailere til distribution i lokalområdet.

 

Vores svenske naboer har stort fokus på at udnytte energien i madaffald og grønt affald mest muligt. Faktisk så meget, at Jönköping kommune og region for nogle år siden solgte sin infrastruktur til produktion og distribution af biogas til det schweiziske selskab Hitachi Zosen Inova AG (HZI).

I stedet for at køre det grønne affald på genbrugspladsen, hvor energien forsvinder op i atmosfæren og bidrager til den globale opvarmning, kører HZI affaldet gennem et stort, avanceret biogasanlæg. Her bliver al energien suget ud af affaldet og omdannet til biogas. Affaldet bliver herefter komposteret og videresolgt som organisk gødning af høj kvalitet.

Biogassen bliver derefter opgraderet og renset. Fra anlægget til biogasopgradering sendes gassen videre til et kompressoranlæg, som fylder gastrailerne med opgraderet biogas, der distribueres som drivmiddel til biogasbusser og renovationsbiler.

Naerenergi NORDKAP kompressor lagertank Jonkoping
I baggrunden Regacos NORDKAP-kompressor, der fylder gastrailerne med opgraderet biogas.
Biogassen skal transporteres rundt i lokalområdet

I Danmark har vi et veludbygget naturgasnet til at bringe biogassen ud til slutbrugerne. Det har man ikke i Sverige. Dels er der mange klipper, dels har landet ikke tradition for gasledninger i jorden.

Derfor er man nødt til at transportere gassen rundt i containere til de forskellige anlæg, hvor gassen bliver brugt.

Et stort kompressoranlæg fra regaco fylder 5 trailere ad gangen med opgraderet biogas.

De bliver hentet med almindelige lastbiler, som kører ud og afleverer en fuld container og tager en tom med hjem. Lastbilerne pendler rundt og sørger for, at der altid er biogas på de mange biogastankstationer i området.

Naerenergi fylder biogastrailere Jonkoping
Fyldte biogastrailere klar til at blive kørt ud til brugsstederne med lastbil.
Heavy-duty-kompressor sørger for kontinuerlig fyldning

Hitachi Zosens anlæg i Jönköping dækker biogasbehovet i et stort geografisk område og kører derfor i døgndrift.

”Der er ret høje krav til kompressoranlægget, da det skal køre hele tiden – døgnet rundt, året rundt. Kravene til tilgængelighed er ekstremt høje, og det har vi designet anlægget efter,” fortæller Jacob Himmelstrup, administrerende direktør hos regaco. Han fortsætter:

”En anden ting er, at vi har optimeret processen ved fyldning af containerne. Under fyldningen stiger temperaturen i beholderen. Når fyldningen er slut, falder temperaturen og dermed også trykket. Det vil sige, at i stedet for de ønskede fx 200 bar, har du måske kun et tryk på 175 bar. Her har vi lavet et system, hvor vi tjekker trykket efter en time eller to og efterfylder. På denne måde udnytter vi kapaciteten i containerne fuldt ud.”

 

FAKTABOKS
Kunde Hitachi Zosen Inova AG
Geografisk placeringJönköping, Sverige
ForretningsområdeProduktion af bioenergi, biogasopgradering
Installationsår2020
Antal anlæg1
AnlægstypeNORDKAP-fyldestation
Fyldningstype200 og 250 bar trailere
NORDKAP-kompressorhusJa
Særlige forholdEfterfyldning af containere mhp. maksimal kapacitet
ServiceaftaleJa, 24/7-tilkald ved behov
PresseHZI bygger ny biogasanläggning i Jönköping

 

Service skræddersyet til behovet

Et anlæg af denne størrelse, som skal køre i døgndrift år ud og år ind, kræver naturligvis en høj grad af service og vedligehold. Det står gode, erfarne folk i Jönköping for.

”Vi stiller ingen krav om, at kunden skal bruge regaco til service,” forklarer Jacob Himmelstrup. ”Hvis kunden selv har kompetente folk, giver det ingen mening, at vi skal køre fra Søborg til Jönköping. Vi fokuserer på kunden og hans totalomkostninger og sætter en løsning sammen, som passer til behovet,” fortsætter han og slutter:

”I det her tilfælde står HZI selv for det daglige vedligehold. regaco har stået for oplæring, og vi har et 24/7-beredskab, hvor vi kommer, hvis de ønsker vores hjælp. Ved hovedeftersyn, som typisk er hvert eller hvert andet år, kommer vi og skifter reservedele, olie mv. og sikrer, at kompressoren kan køre en ny serviceperiode.

Anlægget er sat i drift i 2020 og er det første i en række spændende HZI-projekter i Jönköping.

Den årlige produktion på 3,6 millioner kubikmeter grøn biogas erstatter 3 millioner liter diesel. Det er bæredygtighed og cirkulær økonomi til gavn for klima og miljø.

Ring på +45 3322 4502 og hør mere om biogasopgradering eller biogas til transport